เนื่องจากมีผู้เข้า Website ของทางโรงเรียนเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ Website เกิดความผิดพลาดในการแสดงผลหรือบางครั้งอาจเข้าชมไม่ได้เลย ในกรณีดังกล่าว ท่านสามารถเข้ามาได้ใหม่ในภายหลัง หรือมีอีกช่องทางคือท่านสามารถเข้าไปติดตามผลสอบได้ที่ facebook fanpage ของทางโรงเรียนในช่องทางนี้ ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย