📣 ประกาศผลการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ 🏆
🥇 "ฟ้าขาวเกมส์" ปีการศึกษา 2562 🥈🥉